Het hoger beroep wordt aangetekend indien u het niet eens bent met een uitspraak van de rechter. Het vonnis is in uw ogen totaal verkeerd en er zijn dan ook naar de verkeerde argumenten geluisterd. Om de situatie te corrigeren kunt u daartoe gebruik maken van de mogelijkheid tot hoger beroep.

Een hoger beroep betekent dat de zaak opnieuw wordt voorgelegd aan een raadsheer. De advocaat voor hoger beroep begeleidt uw zaak van begin tot eind om zo te komen tot een beter resultaat. De rechter bij het hoger beroep moet uiteindelijk beslissen of:

 • het bestaande vonnis blijft gehanteerd;
 • danwel dat het vernietigd wordt;
 • of mogelijk wordt de strafmaat verlicht of verzwaard.

Het is daarbij mogelijk dat beide partijen afzonderlijk in hoger beroep gaan om zodoende een beter resultaat te behalen.

Waarom een hoger beroep aantekenen

Met het aantekenen van een hoger beroep kunt u duidelijk aangeven dat u ontevreden bent met de gerechtelijke uitspraak in eerste aanleg. Bij een hoger beroep dient de zaak opnieuw behandeld te worden door:

 • het behandelen van de feiten en door deze te plaatsen binnen een rechtelijke context;
 • het voorleggen van mogelijk aanvullende ontlastende of verzwarende bewijslast;
 • het eventueel houden van een aanvullend pleidooi om de relevantie van specifieke feiten en voorvallen te benadrukken.

Op basis van het totaal plaatje dat aan de rechter wordt voorgelegd dient tot een nieuw oordeel gekomen te worden.

Waar een hoger beroep aantekenen

U zit met een vonnis en u bent er overduidelijk ontevreden over aangezien de bewijslast anders doet vermoeden. U wilt uw gelijk halen, maar waar haalt u eigenlijk uw gelijk. Het is afhankelijk binnen welk rechtsgebied uw zaak valt. Betreft het een zaak welke u als burger treft dan gaat het om het strafrecht of civielrecht. U kunt dan een hoger beroep aantekenen, direct of binnen de maximale termijn van drie maanden, bij het lokale gerechtshof. Betreft het echter een zaak binnen de zakelijke dienstverlening dan dient het hoger beroep aangetekend te worden bij het College van Beroep. Betreft het een zaak binnen het bestuursrecht dan tekent u het hoger beroep aan bij de Centrale Raad.

Welk moment hoger beroep aantekenen

Het hoger beroep dient u aan te tekenen indien u het niet eens bent met het vonnis, waarbij er een redelijke kans van slagen is. Laat u daartoe uiteraard uitvoerig informeren door de advocaat voor hoger beroep. U kunt direct het hoger beroep aantekenen zodra het vonnis is uitgesproken tot een maximum van drie maand na het vonnis. Dit geeft u dan ook tijd om de:

 • werkelijke slagingskansen van een hoger beroep te beoordelen;
 • en het geeft u tijd om mogelijk nieuwe feiten of bewijslast aanvullend te vinden.

Gaat u in hoger beroep dan dient u daartoe de advocaat voor hoger beroep in te schakelen, zodat u altijd juridisch adequaat wordt bijgestaan.

In cassatie gaan

Is het arrest binnen het hoger beroep uitgesproken dan is die uitspraak definitief. Toch heeft u nog een laatste mogelijkheid om uw zaak onder de aandacht te brengen bij rechterlijke macht van de Hoge Raad. De Hoge Raad bekijk namelijk of zaken wel conform de daartoe opgelegde juridische processen zijn gevoerd, waarnaast eveneens wordt bekeken of het recht op de juiste manier is toegepast. Let wel, inhoudelijk wordt de rechtspraak niet meer behandeld, echter de daartoe leidende factoren kunnen wel worden beschouwd. Heeft u aannemelijke redenen dan de procesgang niet naar behoren is verlopen danwel is het recht onjuist toegepast, ga dan in cassatie bij de Hoge Raad.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op