Weet u hoeveel griffierecht u moet betalen bij hoger beroep?
Om een hoger beroep te kunnen aantekenen dient het griffierecht te worden betaald. Indien een Nederlandse burger een zaak wil laten voorkomen voor de gerechtelijke macht dan dient die burger daartoe griffiekosten te betalen. Deze kosten dienen altijd voor dat de zaak voorkomt voldaan te zijn bij het gerecht waar de zaak moet voorkomen. Gewoonlijk kan een hoger beroep worden aangezegd, echter wordt het hoger beroep pas dan behandeld indien de acceptgiro zoals deze is verzonden door de griffier van de rechtbank is betaald. Zonder de betaling van het griffierecht komt een zaak niet voor de rechter en worden de belangen van de burger niet behartigd. Normaal zal het zo zijn dat de advocaat van de eisende partij het griffierecht voorschiet zodat de zaak aanhangig kan worden gemaakt. De hoogte van deze kosten variëren per type zaak van hoger beroep en binnen welk rechtsgebied deze valt. De griffierecht kosten starten bij een tarief van 115 euro en zijn van toepassing bij al het recht behoudens het strafrecht.

Noodzaak griffierecht

Het griffierecht is binnen het recht noodzakelijk om zo de procedure voor een zaak bij een bepaalde rechtbank op administratief niveau aan het rollen te krijgen. Het griffierecht zorgt ervoor dat een zaak opgestart kan worden binnen het hoger beroep. Let wel dat beide partijen binnen de zaak tot op drie maand na het vonnis tijd hebben om in hoger beroep te gaan. Het kan zijn dat men met de advocaat moet beraadslagen over de slagingskans van een hoger beroep en of er mogelijk nog aanvullende bewijslast kan worden aangevoerd. Is het hoger beroep aangezegd en voldaan dan kan de hoger beroep aantekende partij zelf beslissen wanneer het hoger beroep voor de rechter in tweede aanleg komt. Uiteraard moet dit in overleg gaan met de griffier van de rechtbank.

Kostenvergoeding

Ga je in hoger beroep dan moet je uiteraard griffierechten betalen maar daarnaast moet je eveneens rekening houden met:

  • Kosten voor de hoger beroep advocaat: ga je voor no-cure no-pay, betaal je het zelf compleet of heb je een rechtsbijstandsverzekering met dekking voor hoger beroep;
  • eventuele kosten voor de inschakeling van een specialist;
  • kosten voor verblijf en vervoer.

De opgetelde waarde van deze kosten kunnen uiteraard aardig oplopen. Het is dan ook vooraf noodzakelijk om vast te stellen hoe een en ander wordt gefinancierd zodat je je recht kunt halen. Voer je een hoger beroep tegen een beslissing van de overheid dan kun je aanspraak maken op compensatie in de kosten. Dit verzoek moet je tijdig via de advocaat voor hoger beroep aangeven voordat het arrest wordt geveld. Zodoende kun je via een punten systeem en op basis van het resultaat van het hoger beroep aanspraak maken op een gedeeltelijke onkosten vergoeding. Laat je daartoe uitvoerig informeren door de advocaat voor hoger beroep. Ook jij kunt namelijk aanspraak maken op onkostenvergoeding voor griffierechten.

Aandachtspunten hoger beroep

Laat je tijdens het hoger beroep bijstaan door een gespecialiseerd jurist voor het hoger beroep. Het kan zijn dat je na het betalen van de griffierechten snel een voorlopige uitspraak wenst. Dit kan door middels van het voeren van een kort geding. Zodoende kun je mogelijk acties uitgevoerd door de andere partij op een wettelijke manier stop zetten. Laat je na het voldoen van de griffierechten bijstaan door de advocaat voor hoger beroep om je belangen ook bij een kort geding goed te laten vertegenwoordigen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op