De vraag hoe u hoger beroep moet aantekenen hangt af binnen welk rechtsgebied een vonnis over uw zaak is uitgesproken. Gewoonlijk heeft u drie maand na een uitspraak door een rechter in eerste aanleg de tijd om na te denken over of u in hoger beroep gaat of niet. U dient daarbij uiteraard overtuigd van uw gelijk te zijn, waarnaast de advocaat voor hoger beroep eveneens uw kansen op een hoger beroep positief moet inschatten. Daarnaast geldt eveneens dat zowel:

 • de gedaagde maar ook;
 • de eiser;
 • danwel beide partijen tegelijkertijd;

gebruik kan maken van het hoger beroep. Het hoger beroep wordt bij een vonnis veelal gebruikt om een beter resultaat te behalen binnen de juridische kwestie. Laat u informeren door de advocaat voor hoger beroep om te weten hoe u hoger beroep kunt aantekenen

Waar hoger beroep aantekenen

Hoe u hoger beroep moet aantekenen hangt af van binnen welk rechtsgebied uw zaak valt. Er kunnen de volgende rechtsgebieden onderscheiden worden, elk zo met zijn eigen mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen.

 • Rechtszaken binnen de zakelijke dienst verlening moet het hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep;
 • Een hoger beroep binnen het bestuursrecht worden afgehandeld bij de Centrale Raad;
 • Voor zaken binnen het straf- en civielrecht dient u het hoger beroep aan te tekenen bij het Gerechtshof;
 • En bij het doen van uitspraken aangaande wetgeving en bestuur is er de Raad van State.

Termijnen hoger beroep

Bij iedere zaak waarbij een vonnis reeds is uitgesproken door een rechter in eerste aanleg, bestaat de mogelijkheid om een hoger beroep aan te tekenen. Dit doet u via uw advocaat voor hoger beroep. Nadat het vonnis is uitgesproken kunt u direct in hoger beroep gaan, maar u kunt die afweging ook tot op drie maand uitstellen. U heeft dus tijd om uw zaak met de advocaat te beraadslagen alvorens overgaat tot het aantekenen van hoger beroep. U wilt zeker zijn omtrent uw zaak, omdat u slechts één keer in hoger beroep kunt gaan. Wordt er namelijk een uitspraak inzake uw case uitgesproken in hoger beroep, dan is die uitspraak bindend.

Resultaat van hoger beroep

Zowel eiser als gedaagde kunnen in hoger beroep gaan, met de wens dat er een beter resultaat wordt bereikt. Het recht moet gehaald worden. De rechter hoort de bewijslast en het pleidooi van beide partijen wederom aan - mogelijk bij nieuw aangevoerde bewijslast – waarna de rechter tot een uitspraak binnen het hoger beroep komt. Dit kan betekenen dat:

 • het vonnis van de rechter in eerste aanleg wordt overgenomen, er verandert dus niets in de uitspraak;
 • het eerdere vonnis wordt vernietigd omdat nieuwe bewijzen de onschuld aantonen;
 • danwel het vonnis wordt verzwaard zodat de gedaagde zwaarder wordt bestraft.

Teken ook hoger beroep aan om een beter resultaat bij de zaak te verkrijgen.

Teken hoger beroep aan

Bent u overtuigd van uw gelijk – echter is het vonnis ten nadele van u – dan wordt het tijd om de advocaat voor hoger beroep in te schakelen. Met het hoger beroep kunt u ook uw gelijk halen. Doe dit uiteraard binnen de gestelde termijn na het vonnis. Komt het tot een uitspraak binnen het hoger beroep dan is dit bindend. Bent u echter ontevreden en twijfelt u of het recht op de juiste manier is toegepast dan kunt u dat voorleggen aan de Hoge Raad door in cassatie te gaan. Neem de advocaat voor hoger beroep zodat uw belangen goed vertegenwoordigd worden.

 

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op