Krijgt u te maken met hoger beroep in een strafrecht zaak? Weet wat u rechten en plichten zijn!

Ben je het niet eens met de strafmaat binnen het vonnis van het strafrecht, ga dan met je advocaat in hoger beroep. Het hoger beroep teken je aan nadat het vonnis is uitgesproken. Daartoe heb je 3 maand de tijd, echter je kunt ook direct in hoger beroep gaan. Hoger beroep binnen het strafrecht houdt in dat de strafrechtzaak nog een keer in zijn geheel wordt overgedaan bij een tweede rechter. Een tweede rechter kan namelijk vinden dat je inderdaad onrecht is aangedaan waardoor je vrijspraak of een veel lichtere straf kunt krijgen. Neem daartoe de strafrecht advocaat voor hoger beroep in de arm om je gelijk te halen.

Resultaten van hoger beroep

Je vecht met een hoger beroep een eerdere uitspraak aan en dus hoop je op een beter resultaat binnen het strafrecht. Op basis van het hoger beroep kan de zaak leiden tot een versoepeling of verzwaring van de strafmaat. Het kan ook betekenen dat de eerste uitspraak wordt overgenomen. Het is dus de afweging of het verstandig is om binnen het strafrecht het hoger beroep aan te tekenen. Het is altijd verstandig om met de advocaat om tafel te zitten om in te kunnen schatten wat de kansen zijn bij een eventueel hoger beroep.

Termijn voor hoger beroep aantekenen

Om een hoger beroep binnen het strafrecht te kunnen aantekenen moet eerst de uitspraak of het vonnis zijn uitgesproken. Vanaf de dag dat het vonnis is uitgesproken hebben beide partijen de mogelijkheid om het hoger beroep aan te tekenen en wel voor drie maand lang. Dit kan ook inhouden dat beide partijen het hoger beroep aantekenen. Met het hoger beroep wil:

  • het openbaar ministerie de gedaagde een zwaardere straf opleggen;
  • de gedaagde een lagere straf danwel een vrijlating afdwingen omdat deze onschuldig is.

Teken ook tijdig het hoger beroep strafrecht voor jouw zaak aan zodat je snel een beter resultaat binnen het recht kunt behalen.

Taken van de advocaat

Indien er sprake is van een hoger beroep moet de zaak compleet herhaalt worden. Dit kan eveneens betekenen dat er aanvullende bewijzen tevoorschijn komen en dat er aanvullende getuigen moeten worden gehoord. Op die manier kan tezamen met een helder betoog door de advocaat voor hoger beroep ook helder worden gemaakt wat nu de belangrijke strafrechtelijke elementen zijn welke in het voorgaande vonnis overduidelijk niet goed zijn meegenomen. Zodoende kun je door de inzet van de advocaat voor hoger beroep strafrecht een beter resultaat behalen. Laat je dus informeren door je advocaat aangaande de te nemen stappen. Ook jij kunt met een hoger beroep binnen het strafrecht er beter uitkomen.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op