Indien er een uitspraak binnen het recht is gedaan dan hebben beide partijen het recht om in beroep te gaan. Beroep houdt in dat men tegen de uitspraak in gaat zodanig dat door een tweede rechter de zaak nogmaals moet worden behandeld. Dit houdt in dat de zaak compleet overgedaan moet worden om zo alle feiten wederom helder op een rij te krijgen waarnaast deze in een juridisch kader worden geplaatst. Zodoende kan met mogelijk nieuwe argumenten de rechter op andere gedachten worden gebracht om daarmee een beter resultaat te behalen. 

Doelstelling beroep

Je bent het niet eens met een uitspraak of vonnis en je hebt argumenten dat het recht tot een andere uitspraak had moeten komen. Het doel van een hoger beroep is om via de advocaat voor hoger beroep een betere uitspraak te bereiken. Omdat twee partijen in het spel zijn, zijn de doelstellingen ook anders:

 • de gedaagde is onschuldig of vindt dat er onevenredig zwaar is gestraft. Een lagere straf zou gepast zijn;
 • de eiser vindt de uitgesproken straf onvoldoende.

 

Wat doet de advocaat?

De advocaat voor hoger beroep behandelt je zaak van begin tot eind opnieuw. Daartoe zal de advocaat de volgende aspecten behandelen om tot een betere uitspraak te komen:

 • inhoudelijke voorbereiding van de zaak waarmee de feiten worden gekoppeld aan de juiste wetteksten en jurisprudentie;
 • het zoeken naar aanvullende bewijzen en mensen die mogelijk iets aanvullend hebben geconstateerd;
 • het begeleiden van het proces voor de rechter;
 • het houden van een pleidooi en slotpleidooi.

Wat bereik je met beroep?

Met het hoger beroep wil je een betere uitspraak behalen. Maar wat kun je er feitelijk mee bereiken. Het kan voorkomen dat de rechter mee gaat in jouw argumenten en dus kan het tot een beter resultaat komen. Maar het kan ook leiden tot:

 • eenzelfde uitspraak waarbij onvoldoende aanvullende juridische bewijslast is aangedragen waardoor de rechter de eerdere uitspraak overneemt;
 • een ongunstigere uitspraak omdat de rechter van mening is dat de bewijslast extra zwaarwegend is geworden;
 • een gunstigere uitspraak.

Je ziet dat het resultaat veelzijdig kan zijn. Laat je uitgebreid informeren naar de slagingskans van jouw hoger beroep.

Definitieve uitspraak

Komt het tot een uitspraak binnen het beroep dan is er sprake van een arrest. Het arrest vervangt daarmee het eerder uitgesproken vonnis en is van definitief karakter. Indien het arrest is uitgesproken dan dient die uitspraak compleet opgevolgd te worden. Het recht kan de zaak niet nogmaals inhoudelijk behandelen. In uitzonderlijke gevallen waarbij onjuiste procedures zijn gevolgd kan de zaak juridisch tegen het licht worden gehouden. Ben je van mening dat het recht onjuist is toegepast laat je dan informeren door de advocaat voor hoger beroep of in cassatie.

Kosten

Om in hoger beroep te gaan moet je eerst de kosten van het griffierecht vergoeden. Dit zijn als het ware de administratie kosten om de procedure bij het gerecht op te kunnen starten. Daarnaast krijgt je te maken met kosten voor advocaat en mogelijk de inschakeling van deskundigen. Informeer bij de advocaat voor hoger beroep naar de mogelijkheden om gebruik te maken van no-cure no-pay. Heb je een rechtsbijstandsverzekering lees altijd eerst de kleine lettertjes of het hoger beroep daarbinnen is gedekt.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op