5 Tips bij uw hoger beroep bij rechtbank

Bij de gewone rechtbank oftewel het gerechtshof kun je in hoger beroep gaan bij zaken binnen het:

 • civiele recht;
 • Strafrecht zaken;
 • belasting rechtelijke zaken;
 • en zaken aangaande het Centraal Tuchtcollege.

Daartoe kan men bij een vijftal in Nederland gevestigde gerechtshoven terecht. Dat kan in:

 • Amsterdam;
 • Arnhem;
 • Den Haag;
 • Den Bosch en
 • Leeuwarden.

Om bij jouw lokale rechtbank in hoger beroep te gaan laat je daartoe bijstaan door de advocaat voor hoger beroep.

Tijdige aantekening

Om in hoger beroep te gaan bij de rechtbank, dient dit binnen de wettelijke termijn bij de rechtbank duidelijk gemaakt te worden. Men kan:

 • direct na het uitspreken van het vonnis het hoger beroep bij de rechtbank aantekenen;
 • binnen een bedenktijd van drie maanden eveneens in hoger beroep gaan.

Wordt hieraan voldaan en wordt het griffierecht overgemaakt dan kan de administratieve handeling voor het hoger beroep worden gedaan. Daarna beslist de partij welke in hoger beroep gaat wanneer het hoger beroep bij de raadsheer van de rechtbank voorkomt.

Kosten hoger beroep

Je moet er rekening mee houden dat je mogelijk hoge kosten hebt. Een en ander is afhankelijk of je een rechtsbijstandsverzekering hebt met dekking voor hoger beroep. Zo niet dan kan het zijn dat je de volgende kosten moet dragen:

 • griffierecht: kosten voor de administratieve handeling om het hoger beroep aanhangig te maken;
 • Advocaat kosten om in hoger beroep te gaan;
 • specialisten kosten indien een specialist een positief beeld kan geven omtrent de zaak;
 • overige kosten zoals reis- en verblijfskosten.

Laat je informeren door de advocaat voor hoger beroep of de mogelijkheid bestaat om de kosten op no-cure no-pay basis te verrekenen. Zodoende loop je tijdens het hoger beroep bij de rechtbank geen financiële risico’s.

Verwachting en resultaat

Zodra je in hoger beroep gaat bij de rechtbank heb je uiteraard de verwachting dat je een betere of positieve uitspraak verkrijgt. Ga daartoe altijd vooraf met de advocaat in overleg omtrent de slagingskansen van een beoogd hoger beroep. Zijn er meerdere aspecten die onvoldoende door de rechter in eerste aanleg zijn meegewogen dan kan dat een goede aanleiding zijn om in hoger beroep bij de rechtbank te gaan. Komt de rechter in tweede aanleg tot een uitspraak dan kan dit betekenen dat:

 • het vonnis wordt overgenomen in het arrest. Er zijn geen verlichtende of verzwarende argumenten aangetroffen om de uitspraak te wijzigen;
 • het vonnis wordt niet overgenomen in het arrest. Dit kan betekenen een vrijspraak, een verlichting of verzwaring van de strafmaat.

Definitief recht

Wordt er een arrest uitgesproken binnen het hoger beroep dan heeft dit een dwingend karakter waarna de uitspraak niet meer kan worden gewijzigd. Het definitief recht houdt in dat een zaak maar een enkele keer opnieuw voor de rechter kan verschijnen voor inhoudelijke behandeling. Volgt er dan een uitspraak door de rechter in tweede aanleg dan is die uitspraak onveranderbaar. Bij twijfels of het recht correct is toegepast of als er procedurele fouten zijn gemaakt dan kunnen vervolgstappen worden gemaakt bij de Hoge Raad.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op