5 Tips bij Kantonrechter hoger beroep

Bent u het oneens met de uitspraak van de kantonrechter? Ga dan in hoger beroep! Het hoger beroep is er namelijk voor binnen het recht om mogelijke dwalingen binnen de rechtelijke uitspraken te corrigeren. Binnen kanton rechtszaken wordt het hoger beroep dan ook veelvuldig toegepast om een gunstigere uitspraak binnen het recht te behalen. Normaal behandelt de kantonrechter de iets kleinere zaken binnen het recht, en dat maakt dan ook dat vele geschillen tussen burgers onderling, burgers met overheid of instellingen bij de kantonrechter worden beslecht.

Gewone zaken

De kantonrechter behandelt normaliter zaken tot een geëiste waarde van 25.000 euro of minder. Dit zijn dus de relatief kleine zaken binnen het:

 • civiel- en ontslagrecht;
 • maar ook aangaande overtredingen binnen bijvoorbeeld het verkeer. Was die verkeersboete wel terecht of is de vaststelling van de overtreding wel binnen het juiste wettelijke kader uitgevoerd?

Is er een uitspraak geweest door de kantonrechter dan kan het zijn dat je het daar nog niet mee eens bent, of je denk dat er aanvullende ontlastende verklaringen zijn. Je hebt dan de mogelijkheid om tegen de uitspraak van de kantonrechter in hoger beroep te gaan.

Waarom hoger beroep?

Gewoonlijk zijn er binnen het recht twee partijen aan zet. Dit is de eisende partij en de gedaagde. Beide partijen kunnen het niet eens zijn met hoe het binnen de rechtszaak bij de kantonrechter aan toe is gegaan en kunnen beide dan ook vinden het het recht onjuist heeft gehandeld binnen de zaak. Dit kan betekenen dat:

 • de gedaagde de zaak via een hoger beroep opnieuw voor de rechter wil laten komen omdat deze van mening is dat er vrijspraak geldt, maar het kan ook zijn dat er voldoende ontlastende verklaringen zijn om tot een lichtere strafmaat te komen;
 • de eisende partij gezien voorliggende feiten en argumenten tot een veel zwaardere strafmaat was gekomen.

Eén van deze partijen of beide partijen tegelijk kunnen het hoger beroep aantekenen.

Kort geding in hoger beroep

Is er sprake van een hoger beroep bij de kantonrechter dan kan het zijn dat één van de partijen gedurende de looptijd van het hoger beroep de andere partij wil behoeden om bepaalde acties te ondernemen. Om te voorkomen dat handelingen worden uitgevoerd wordt een kort geding aangespannen bij het opstarten van een hoger beroep. Via dit kort geding legt de kantonrechter een voorlopige voorziening op waarmee de andere partijen wordt opgelegd om bepaalde handelingen niet uit te voeren. Denk aan de uitstel van het kappen van bomen door de gemeente of aanleg van een weg wegens de aanwezigheid van een uitstervende plant of diersoort. Vele redenen kunnen dan ook aanleiding zijn om via een kort geding de andere partij te dwingen acties uit te stellen tot er een definitieve uitspraak is gedaan door de kantonrechter binnen het hoger beroep.

Juridische resultaten

Komt het binnen het hoger beroep bij de kantonrechter tot een uitspraak dan moeten beide partij aan die uitspraak gehoor geven. Het zogeheten arrest is een bindende uitspraak omdat de zaak daarmee niet nogmaals voor de rechter kan komen. Een uitspraak van de kantonrechter in tweede aanleg kan:

 • een verzwaring of verlichting van de strafmaat zijn;
 • een vrijspraak inhouden. Dit kan betekenen dat een voorlopige voorziening per direct ongedaan wordt gemaakt;
 • een ongewijzigde situatie inhouden omdat er geen aanvullende bewijslast is aangeleverd.

Hoe financier je het?

Het financiële plaatje is binnen het recht ook van belang. Je moet namelijk een aantal kosten dragen zoals de griffiekosten, het inhuren van de advocaat en overnachtingskosten. Heb je een rechtsbijstandsverzekering dan moet je kijken of het hoger beroep is gedekt. Zo niet dan kun je mogelijk gebruik maken van no-cure no-pay. Laat je in deze informeren door de advocaat voor hoger beroep.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op