Een kort geding binnen het hoger beroep kan. Ook jij kunt daarmee binnen het hoger beroep een voorlopige voorziening aanvragen waarmee je voorlopige kosten zijn gedekt. Met een kort geding wordt binnen een korte zitting de zaak globaal behandeld waarna het tot een voorlopige voorziening komt. Deze voorziening kan reeds een financiële vergoeding betreffen maar kan ook leiden tot een voorlopig verbod op een actie. Men kan simpelweg niet wachten tot het einde van de gewoonlijke procedure en dus dient er met het kort geding binnen het hoger beroep tot een versnelde voorlopige beslissing te komen. Let wel dat deze beslissing nog niet definitief hoeft te zijn indien een van de partijen het er niet mee eens is. Wat speelt er zoal bij een kort geding in het hoger beroep?

Wat is een kort geding?

Gewoonlijk duren juridische procedures vrij lang echter in sommige omstandigheden kan de eisende partij niet wacht op het eindresultaat. Er dient een kort geding gevoerd te worden waarbij er sprake is van een versnelde civiele procedure zodat een voorlopige uitspraak kan worden verkregen. Let wel dat een definitieve uitspraak op een later moment volgt echter voor als nog biedt een voorlopige voorziening soelaas voor de eisende partij. Het kan namelijk zijn dat de eisende partij schade heeft opgelopen welke deels gecompenseerd moet worden door de veroorzaker zodat de normale bedrijfsvoering door kan gaan. Gewoonlijk is een kort geding van toepassing binnen het civielrecht maar ook het bestuursrecht.

President in kort geding

Om een kort geding aan te kunnen spannen wordt het kort geding altijd beoordeeld door de enkelvoudige kamer waarbij de voorzieningen rechter een voorlopige voorziening in het leven roept. Veelal zal dit worden toegekend indien in hoofdlijnen de schuldvraag reeds is beslecht. Echter indien achteraf de schuldvraag onjuist is geïnterpreteerd dan kan dit betekenen dat de voorziening wordt teruggedraaid. Ook bij kanton zaken kan de kantonrechter een voorlopige voorziening binnen een kort geding uitspreken.

Hoger beroep en kort geding

Indien je het niet eens bent met een uitspraak van het gerecht binnen jouw zaak dan kun je daartegen in beroep gaan. Ook binnen een hoger beroep bestaat de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen. Op die manier wordt er middels een kort geding tot een voorlopige schikking gekomen, waarna uiteraard de zaak verder inhoudelijk binnen het hoger beroep wordt behandeld. Laat je informeren door de advocaat voor hoger beroep hoe je een kort geding binnen het hoger beroep aangaat.

Wanneer snelle beslissing?

Het kan voorkomen dat er een snelle beslissing komt, denk daarbij aan het verbieden van een protest of bedrijfsstaking. Dit geldt eveneens tegen overheidsbeslissingen. Maak gebruik van een kort geding om af te dingen dat bomen door de gemeente in de tussentijd niet worden gerooid. Ook andere omstandigheden kunnen van toepassing zijn. Denk bijvoorbeeld aan het dreigend faillissement omdat een partij niet de rekening wil betalen. Met een kort geding wordt die partij gedwongen om reeds een deel of het gehele bedrag per ommegaande over te maken. Dit geldt eveneens in levensbedreigende situaties waarbij speciale medicatie een patient niet mag worden onthouden.

Voorlopig karakter

Indien er sprake is van een voorlopige voorziening dan is dit uiteraard een voorlopige uitspraak. Het kan voorkomen dat de andere partij zich daarbij neerlegt en akkoord gaat met de voorlopige voorziening. Dan kan het kort geding de laatste juridische fase zijn. Is een partij er echter niet mee eens dan kan een bodemprocedure binnen het hoger beroep worden ingegaan. Dan wordt de zaak compleet en uitgebreid behandeld om zo alle noodzakelijke feiten en juridische details aan te kaarten.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op