Indien u hoger beroep wilt aantekenen laat u daartoe altijd ondersteunen door juridische expertise van de advocaat voor hoger beroep. Het is uiteraard voor u de vraag bij welk gerecht u het hoger beroep moet aantekenen. Dit is puur afhankelijk binnen welk rechtsgebied uw zaak van toepassing is. Ongeacht uw rechtsgebied heeft u altijd tot maximaal drie maand de tijd om een hoger beroep aan tekenen. Pas op: u heeft slechts 1 maal de kans om via het hoger beroep een vonnis in eerste aanleg aangepast te krijgen. De uitspraak in het hoger beroep is altijd het beslissende vonnis. Waar moet u nu hoger beroep aantekenen en wanneer is daartoe het meest geschikte moment. Zorg daarbij voor voldoende ondersteuning door de inzet van een advocaat hoger beroep zodat uw belangen optimaal behartigd worden.

Moment van hoger beroep

Veelal kunnen de beklaagde of eiser met advocaat reeds inschatten hoeveel er uit een vonnis zou moeten komen. Wordt aan die verwachting niet voldaan danwel strookt de redevoering van de rechter binnen het vonnis niet met het denkbeeld van de advocaat en u, dan is er een redelijke kans dat wordt overgegaan tot het aantekenen van een hoger beroep. Met de ondersteuning van de advocaat wordt dit hoger beroep dan ook voor deze zaak bij het gerecht aangetekend. Dit kan:

  • direct worden gedaan nadat het vonnis is uitgesproken: de advocaat van de eiser of gedaagde weten zeker dat er een beter resultaat kan worden behaald en gaan dan ook direct in hoger beroep danwel;
  • de zaak wordt tezamen met de advocaat nog enige tijd beraadslaagd – waarbij mogelijk nieuw feiten boven water gehaald kunnen worden – waarna alsnog binnen de termijn hoger beroep wordt aangetekend.

Taken ondersteunende advocaat hoger beroep

Wordt een hoger beroep aangetekend dan dient voordat de rechtszaak wederom voorkomt een goede voorbereiding plaatsvinden. Dit betekent dat de advocaat alle materie van voor naar achteren geheel opnieuw moet doorspitten om juist die feiten helder te krijgen waarmee de rechter overgehaald kan worden wegens verlichtende omstandigheden. Het doel van de ondersteuning is om het vonnis dermate te wijzigen dat de belangen van de eisende of gedaagde partij goed worden gewaarborgd. U wilt toch ook niet onschuldig achter de tralies verdwijnen. Zolang het tegendeel van uw onschuld nog niet onomstotelijk is vastgesteld, bent u in feite ook niet schuldig. Een hoger beroep dient dan ook veelal om een gerechtelijke dwaling in deze te corrigeren.

Laat u ondersteunen

Het is altijd verstandig om ondersteuning van juridisch specialisten te hebben bij het aantekenen van een hoger beroep. De advocaat hoger beroep weet precies het fijne van wat er allemaal in hoger beroep speelt.

  • het is van belang om de feiten in de juiste context van specifieke delen van het Wetboek te plaatsen;
  • daarnaast is de advocaat geheel op de hoogte van de laatste jurisprudentie;
  • en kan een goed maar strak juridisch pleidooi passend bij de voorgelegde feiten worden gehouden.

Met de ondersteuning van de advocaat voor hoger beroep worden uw belangen goed behartigd om een beter vonnis te verkrijgen. Neem contact met ons op en bespreek de juridische consequenties indien hoger beroep wordt aangetekend.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op