Hoe verloopt de procedure voor het aantekenen van hoger beroep bij een rechtszaak. Indien er een vonnis is uitgesproken in een rechtszaak door de rechter in eerste aanleg echter u bent het niet eens met het resultaat dan kunt u in hoger beroep gaan. U start een hoger beroep indien u:

 • als gedaagde een te hoge straf krijgt;
 • als eiser niet het gewenste resultaat verkrijgt.

U bent het dus oneens met het vonnis en dan staat de mogelijkheid open om de procedure van het hoger beroep aan te tekenen.

Termijnen aantekenen hoger beroep

Om een hoger beroep na de uitspraak van een vonnis te kunnen aantekenen heeft u gewoonlijk drie maanden de tijd. Die termijn gaat in op de dag dat het vonnis is uitgesproken door de rechter in eerste aanleg. U kunt dan:

 • direct na de uitspraak reeds aangeven dat u hoger beroep aantekent;
 • maar u kunt ook nadat u tezamen met de advocaat het vonnis en de feiten opnieuw heeft bestudeerd op een later tijdstip binnen de gestelde maximale termijn hoger beroep aantekenen.

Zodoende kunt u wel overwogen de volgende stap in het gerechtelijk proces nemen. Let wel dat beide partijen in deze het hoger beroep kunnen aantekenen. De partij die het hoger beroep heeft aangetekend bepaalt wanneer de zaak opnieuw voor het gerecht moet verschijnen.

Voorbereiding op het hoger beroep

Om een hoger beroep goed te laten slagen, zodat uw belangen optimaal vertegenwoordigd zijn, dient er gedegen voorbereiding plaats te vinden. Voorbereiding op het hoger beroep bestaat uit:

 • het opnieuw analyseren en doornemen van alle stukken;
 • het identificeren van aanvullende bewijslast ten gunste van u;
 • en het voorbereiden van een gedegen pleidooi.

Op basis van die voorbereiding wordt het hoger beroep aangegaan. Het is uiteraard in uw belang om op basis van de hoger beroep procedure een beter resultaat te behalen. Daartoe legt de advocaat voor hoger beroep de materie inclusief aanvullende uitleg in het pleidooi wederom voor aan het gerecht.

Aangepast vonnis

Het hoger beroep is aangetekend om een beter resultaat voor de zaak te verkrijgen. Door de inzet van de advocaat voor hoger beroep worden de feiten opnieuw tegen het licht gehouden, zodoende dat er wordt getracht om de rechter over te halen een alternatief oordeel uit te spreken. Het arrest bij een hoger beroep kan het volgende inhouden:

 • het vonnis wordt verzwaard;
 • het vonnis blijft zoals die door de rechter in eerste aanleg is uitgesproken;
 • het vonnis wordt verlicht omdat er verzachtende omstandigheden zijn aangetoond;
 • danwel het vonnis wordt vernietigd indien is aangetoond dat de gedaagde onschuldig aan de feiten is.

Na het hoger beroep

In principe is het zo dat aangaande de behandeling van de zaak en feiten de uitspraak bij een hoger beroep – ook wel het arrest genoemd – de laatste en dus bindende uitspraak is. Het hoger beroep kan slechts eenmalig aangetekend worden. U moet dan ook zeker van uw zaak zijn. Overleg met uw advocaat voor hoger beroep wat uw kansen zijn. Bent u eveneens ontevreden met de uitspraak in het arrest dan kan de zaak niet meer opnieuw behandeld worden behoudens:

 • controle of de procedure binnen de gerechtsgang correct is verlopen;
 • en controle of het recht op de juiste manier is geïnterpreteerd.

Laat u informeren door uw advocaat voor hoger beroep om te bepalen of u ook in cassatie kunt gaan na een hoger beroep uitspraak.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

 1. Bel onze intakebalie
 2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
 3. De juiste advocaat wordt gezocht
 4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op