Termijn hoger beroep

Let op de wettelijke termijn voor het tijdig aantekenen van hoger beroep. Het hoger beroep wordt aangezegd omdat men niet tevreden is omtrent het resultaat binnen het recht. Daarnaast geldt uiteraard dat men op basis van de geleverde bewijslast verwacht dat er een andere uitspraak volgt indien een andere rechter een tweede keer naar de zaak kijkt. Om hoger beroep kenbaar te maken bij de griffier van de rechtbank dient dit uiteraard binnen de gestelde termijn te gebeuren. Beide partijen kunnen binnen die termijn het hoger beroep kenbaar maken.

Wanneer gaat de termijn in?

Zodra het bij een rechtszaak komt tot een uitspraak middels een vonnis dan hebben beide partijen de mogelijkheid om direct na het vonnis het hoger beroep aan te tekenen. Om in hoger beroep te gaan dient:

  • bij gegeven bewijslast tot andere zienswijze gekomen worden waarmee de basis wordt gelegd voor een andere uitspraak;
  • de strafmaat binnen de uitspraak van de rechter in eerste aanleg niet in verhouding staat tot de gepleegde feiten;
  • er sprake is van onschuld of een dwaling binnen de rechtspraak. Op basis van voorgaande uitgangspunten kunnen zaken voor een tweede maal veelal succesvol voor de rechter komen. In dat geval kan direct na de uitspraak in hoger beroep worden gegaan.

Hoelang duur de termijn?

Vanaf de uitspraak van het vonnis heeft men drie maand de tijd om in hoger beroep te gaan. Het kan namelijk zijn dat een van beide partijen bedenktijd nodig heeft om te besluiten of het goed is om in hoger beroep te gaan of niet. Bij iedere zaak waarbij een vonnis reeds is uitgesproken kan men binnen deze wettelijke termijn alsnog in hoger beroep gaan. Daarbij hebben beide partijen de mogelijkheid om het hoger beroep aan te tekenen. Het aantekenen van een hoger beroep betekent dat er feitelijk direct het griffierecht moet worden voldaan zodat de rechtbank de administratieve handelingen ter voorbereiding van het hoger beroep kan starten.

Bekostiging

Is eenmaal binnen de wettelijke termijn het hoger beroep aangezegd dan kun je eveneens kosten verwachten. Het is afhankelijk van je persoonlijke omstandigheden hoeveel je moet bekostigen:

  • heb je een rechtsbijstandsverzekering met dekking voor hoger beroep? Check altijd de kleine lettertjes;
  • bestaat er de mogelijkheid om kosten op basis van no-cure no-pay te voldoen;¬†
  • heb je recht op onkosten vergoeding inzake hoger beroep bij overheidsbeslissingen?

Zo ja, kaart dit tijdig met je advocaat voor hoger beroep aan voordat het arrest wordt uitgesproken. Je ziet dat er meerdere aspecten zijn waarmee je rekening moet houden indien het hoger beroep tijdig binnen de de daartoe geldende termijn is aangegeven. Let wel dat een uitspraak binnen het hoger beroep een onveranderbare uitspraak is omdat dit de laatste kans is om het recht te laten spreken. Inhoudelijk kan de zaak niet wederom worden behandeld.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op