Het hoger beroep is een herbeoordeling van een zaak. Binnen de rechtspraak heeft iedereen het recht om twee maal een zaak te laten doen. Bent u het niet eens met het vonnis binnen uw zaak dan kunt u daartoe hoger beroep aantekenen. Om een hoger beroep te doen dient u daartoe de advocaat voor hoger beroep ook wel de raadsheer in te schakelen. Met juridische expertise wordt uw zaak voor een tweede keer aan de rechter voorgelegd met als doel een verbeterde rechterlijke uitspraak. Bent u het dus ook niet eens met het verkregen vonnis laat u dan bijstaan door de advocaat hoger beroep.

Wie kan hoger beroep aantekenen

Een hoger beroep wordt aangetekend om de zaak beter tot zijn recht te komen. Het kan namelijk zijn dat:

  • de aangeklaagde partij in het onschuld gelooft en dus de strafmaat geheel onterecht vindt;
  • de eisende partij vindt dat de aangeklaagde partij onvoldoende wordt gestraft binnen het vonnis.

Dan kan in overleg met de advocaat voor hoger beroep worden overgegaan tot het aantekenen van hoger beroep. Dit doet u bij het gerecht passend bij uw type rechtszaak. U dient drie maand na het vonnis hoger beroep aan te tekenen. Ook de tegen partij kan dit doen. Is het hoger beroep aangetekend dan bepaald diegene die het hoger beroep aantekent wanneer de zaak voor de rechter moet verschijnen. Daaraan is geen termijn verbonden.

Welk gerecht voor hoger beroep?

Het hoger beroep moet aangetekend worden bij het juiste gerecht. Gewone zaken waar u als burger veelal mee te maken krijgt zijn:

  • civiele rechtszaken en;
  • strafrechtelijke rechtszaken.

Is er een vonnis in eerste aanleg uitgesproken dan kunt u daarvoor bij het Gerechtshof bij u in de buurt hoger beroep aantekenen. Betreft het echter een zakelijk hoger beroep dan kan de zaak voor het College van Beroep verschijnen. Bestuursrechtelijke zaken komen daarnaast voor de Centrale Raad. Zo ziet u dat ieder rechts gebied het hoger beroep moet aantekenen bij een ander gerecht. Om ook succesvol een hoger beroep aan te tekenen neemt u een juridisch specialist in de arm zoals de advocaat hoger beroep.

Het vonnis is definitief

Wordt er bij een hoger beroep een uitspraak gedaan dan is die uitspraak. Na deze uitspraak dienen de partijen zich te houden aan het vonnis. Dit betekent eveneens dat de uitspraak in hoger beroep niet meer gewijzigd kan worden door opnieuw een hoger beroep aan te tekenen. Is er echter aanwijsbaar dat er tijdens de gerechtelijke procedure fouten zijn gemaakt danwel is het recht op een onjuiste manier toegepast dan heeft u de mogelijkheid om in cassatie te gaan. Dit doet u bij de Hoge Raad. Laat u daarbij uitvoering informeren door de advocaat voor hoger beroep, zodat u goed beslagen de juridische strijd aangaat.

Juridische assistentie

Gaat u in hoger beroep dan is het altijd zaak dat u juridische assistentie inschakelt in de vorm van een advocaat hoger beroep. U dient namelijk de zaak opnieuw voor te leggen aan de rechterlijke instantie. De advocaat voor hoger beroep kan goed een nieuw betoog oftewel het pleidooi voeren aangaande de voorliggende feiten. Daarnaast kunnen nieuwe feiten mogelijk aanvullend bewijslast worden aangevoerd om het hoger beroep een succes te laten worden. Neem ook gedegen juridische assistentie in de arm in de vorm van de advocaat voor hoger beroep.

 

Weet u niet zeker of u een zaak heeft?

085-773 70 81

(Lokaal tarief)

  1. Bel onze intakebalie
  2. Vertel kosteloos uw juridische probleem
  3. De juiste advocaat wordt gezocht
  4. De advocaat neemt vrijblijvend contact met u op